Iaido

Om iaido

Iaido är konsten att hantera det japanska svärdet. Med fokus på koncentration, noggrannhet och precision är iaido är en idrott som passar både gammal och ung. Vår grupp kallas för Inyokai (陰陽会) vilket betyder bygger på principerna om in och yo, det ljusa och det mörka – två motsatser som bygger upp livet och kanske bättre kända om yin och yang inom de kinesiska arterna.

Vår filosofi i Inyokai är att försöka angripa svärdskonsten från alla tänkbara håll för att på bästa sätt hitta och förstå de förhållanden som skapade den. Vi kan naturligtvis inte fäktas med skarpa svärd på riktigt; istället bryter vi ner komponenterna för huggteknik, timing, avstånd osv. för att på så sätt komma närmare det historiska originalet. Träningen delas in i:

  • Suburi waza 素振り– huggövningar för teknik och kropp
  • Kata 形 – Förutbestämda rörelsemönster med drag, hugg och blockeringar
  • Kumitachi 組太刀 – Parövningar i förutbestämda sekvenser
  • Gekiken 撃剣 – Sparring och parövning med rustning
  • Suemonogiri/Tameshigiri 据え物切り– Hugg med skarpslipade svärd på fasta mål

I kata tränar man initialt med ett träsvärd (bokuto) som även lämpar sig mer för parövningar av säkerhetsskäl. Efter ett tag kan man börja träna med träningssvärd av metall (iaito) för att till sist, på mer avancerad nivå, gå över till skarpslipat svärd (shinken) för kataträning. Säkerhetstänkandet genomsyrar hela träningen och det är därför alltid viktigt att behandla svärdet som om det vore skarpslipat.

Mugai ryu iaido

Mugai ryu (無外流) grundades av Tsuji Gettan Sakemochi (1650-1729) i slutet på 1600-talet, under tidiga Edo-perioden, när krigskonsten fortfarande var aktuell i Japan. Fokus fanns inte längre på slagfältet och krig i rustning utan framför allt svärd som ett vapen för självskydd, dueller eller vakttjänst. Fokus inom Mugai ryu ligger därifrån på att försöka uppnå funktionella tekniker genom effektiva rörelser samt avskalning av det överflödiga. Detta är också något som återspeglas i stilens filosofi som är starkt zen-inspirerad. Tsuji Gettan var mycket noga med att balansen mellan in och yo skulle vara allestädes närvarande i Mugai ryu, och att förståelsen för detta är vad som får dess utövare att agera godhet och hög moral. Svärdsteknikerna behöver vara praktiska för att kunna användas och hålla sinnet skarpt; om iaido helt tappar koppling till kamp blir det bara till tom form. Men svärdskonst utan ett vaket och empatiskt sinnelag riskerar att leda till brutalitet. Eleven måste inom sig sammanföra dessa två principer – in och yo – för att skapa en meningsfull träning och utveckling.

Iaido idag

Iaido har, som teknik sett, väldigt liten anknytning till våra tiders praktiska vardag. Men den kontinuerliga inlärningen och upprepningen av rörelser har en positiv effekt inte bara på kroppen som blir starkare, snabbare och uthålligare utan samma effekter kan även komma hjärnan till godo. Genom att lära sig fokusera på tekniken och detaljerna samt att träna under gradvis ökande press kan sinnet slappna av från stress. Vi tävlar inte heller inom iaido, mer än mot oss själva i strävan att alltid bli bättre, utan träningen sker helt för det egna välbefinnandet.