Träningsschema

Hösten 2019

Iaido

Måndag
18:00 - 19:00 Jujitsu, barn & ungdomar
19:00 - 20:00 Jujitsu, vuxna

Tisdag
18:00 - 19:00 Kyokushin karate, nybörjare
19:00 - 20:30 Kyokushin karate

Onsdag
18:30 - 19:30 Jujitsu, barn & vuxna

Torsdag
19:00 - 21:00 Iaido

Fredag
18:00 - 19:00 Kyokushin karate

Lördag
10:00 - 12:00 Iaido

Jujitsu