Träning

Träningens filosofi och målsättning

- att inte trappa upp våldet i samhället utan ge vika för att vinna
- att inte möta kraft med kraft
- att värna om hög etik och moral
- att behandla relationer mellan olika grupper
- att träningen skall anpassas till varje ändamål och individ

Träningen skall kunna bedrivas för barn, vuxna kvinnor och män, handikappade och skräddarsys för olika yrkesgrupper. Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning. Liksom träningens utformning är individuell är också målet varierande från person till person. Vanliga ändamål är fysisk och psykiskt välbefinnande, självförsvar, balansträning, koordinationsträning och ökat självförtroende. För vissa yrkesgrupper är konflikthantering och greppteknik viktiga moment.

Vi bedriver allmän träning vuxna och barn i jujitsu på Byahuset i S.Sandby. Iaidoträning finns tillgänglig får vuxengruppen (från cirka 15 års ålder).

Självförsvarskurser för kvinnor återkommer frekvent medan yrkesrelaterade kurser utarbetas efter behov, t.ex för sjukvårdspersonal, väktare och andra utsatta grupper. Även kurser i konflikthantering.

Råd och Regler

Alla nya elever får ett häfte där vi samlat lite information och de regler som vi har i Södra Sandby Jujitsuklubb, men du kan även läsa dem här. De kan verka många i början men de är egentligen inte så knepiga. Titta på de andra och lär dig vartefter.

Hygien och Uppträdande

Tvätta träningsdräkt och bälte ofta, efter ett par, tre pass. Tvätta gärna fötterna före varje pass. Håll tå- och fingernaglar kortklippta och ta av dig alla smycken innan du tränar, så att du inte skadar din partner eller dig själv. Använd inte smink eftersom du då smutsar ner din partners träningsdräkt. Har du vårtor bör du ha plåster eller tejp på dem.

Uppträd alltid snyggt och se till att träningsdräkten sitter som den skall. Innan vi hälsar av är det speciellt lämpligt att rätta till dräkten och bältet. Vänd dig ut från mattan medan du tillpassar kläderna. Försök att alltid sitta i seiza (knäsittande) eller i skräddare. En god hållning hjälper dig att koncentrera dig.

Hälsningar

Inom jujitsu hälsar vi på varandra genom bugning, detta för att visa respekt och tacksamhet mot varandra – utan lokal och träningspartners kan vi ju inte träna. Dessutom vet vi genom hälsningen vem det är vi tränar med. Buga alltid när du kommer in eller går ut från dojon, buga även när du går av och på mattan. Dessa hälsningar sker alltid mot shomen (huvudväggen). När vi hälsar i början och slutet på varje pass sitter vi i bältesordning med de högst graderade till höger. Vi börjar stående och går ner i seiza när sensei börjar göra så, därefter säger sempai (högsta graderade eleven) Sensei ni rei (som betyder ”hälsa på läraren”) och vi gör en sittande bugning. Till sist reser vi oss och bugar stående.

Buga dig mot din partner innan ni börjar träna och efter. Vid ne-waza (golvtekniker) görs en sittande hälsning. Buga också när sensei instruerat dig eller din partner. Om du ska ge ett vapen till din partner eller annan överlämnar du det med båda händer och en lätt bugning, på samma sätt tar du emot ett vapen.

Hänsyn

För att träningen skall vara riskfri och för att du och din partner skall kunna utvecklas krävs koncentration. Undvik därför onödigt prat och för hög ljudnivå på mattan.

Du måste alltid anpassa din teknik till din partners nivå. Avbryt tekniken omedelbart om din partner klappar i mattan, säger stopp eller på annat sätt markerar att det gör ont. Inga tekniker eller övningar är obligatoriska – det är din kropp. Du behöver inte utföra övningen om du inte kan på grund av t ex skada.

Att bjuda upp

Alla kan och bör träna med alla, oavsett grad. Vill du utvecklas skall du träna med så många olika partners som möjligt. Men är du nybörjare så är det en god idé att försöka få tag i någon graderad – de har ju större erfarenhet och kan hjälpa dig. Om det är ett udda antal tränande på mattan så tränar tre tillsammans. Det par som är närmast den som blir över skall bjuda upp denne. Det är mycket dålig stil att nobba eller låtsas att man inte ser eller hör.

Kom i tid!

Om du kommer för sent, gå inte upp på mattan direkt och börja träna, prata etc. Gör dig redo att börja träna och vänta vid mattkanten tills någon av instruktörerna ger dig tillåtelse att komma upp. Behöver du gå före full tid skall du säga till Sensei, går du bara iväg utan att säga till kan sensei tro att det hänt dig något och avbryter kanske undervisningen för att leta efter dig och hjälpa dig. Behöver du gå på toa eller av annan anledning gå av mattan skall du även säga detta till någon av instruktörerna.